Căștigă un televizor SAMSUNG 4K de 108cm Intensse Senes & Scent


Cumpără minim 3 produse, la alegere de pe site-ul www.intensse.ro , și poți căștigă un televizor marca Samsung !

 1. Cumpără minim 3 produse Intensse, la alegere.
 2. Menționează la finalizarea comenzii cuvântul “CONCURS” în nota de comandă.
 3. Poți căștigă un televizor SAMSUNG 4K de 108cm.

Campania se desfășoară în perioada 19 Noiembrie – 17 Decembrie. Se acordă 1 premiu cu o valoare totală estimată de 1959.99 RON  (TVA și impozite incluse). Imaginea premiului este cu titlu de prezentare. Pentru mai mute detalii intră pe www.intensse.ro/concurs

Regulament Concurs „ Căștiga un televizor SAMSUNG 4K de 108cm Intensse Senes & Scent 19.11 – 17.12″


ARTICOLUL. 1 – ORGANIZATORUL

1.1. Concursul-ul ““Castiga un televizor Samsung 4K cu Intensse Senses & Scent ” ” (denumit in continuare ”Concurs”) este organizat de S.C. `INTENSSE DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. NOVACI, NR 10, BL P60, SC 3, ET 1, AP 69, sector 5,CUI nr.24934770, atribut fiscal 24934770 , numar de ordine in registrul comertului(J40/204/2009/).

1.2 Concursul-ul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, indeplinind conditiile prevazute in art.4 din cuprinsul regulamentului, vor participa la Concurs (denumite in continuare „Participanti”).

1.3. Prin participarea la Concurs se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL. 2 – DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURS-ului

2.1. Concursul este organizat si desfasurat prin intermediul site-ului www.intensse.ro

2.2. Concursul-ul „ Castiga un televizor Samsung 4K cu Intensse Senses & Scent” se va desfasura in perioada 19.11.2021 -17.12.2021, si urmeaza sa fie organizat si desfasurat online, pe siteul : www.intensse.ro

ARTICOLUL. 3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

3.1. Regulamentul oficial al Concurs-ului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Concurs-ului, in format electronic, pe siteul www.intensse.ro .

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concurs-ul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul oricand pe durata de desfasurare aConcurs-ului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a prevederilor acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin afisarea lor pe pe site-ul www.intensse.ro .

3.4. Organizatorul garanteaza ca derularea Concurs-ului pe site-ul mai sus mentionat nu este in niciun fel sponsorizat, sustinut sau administrat de Facebook sau in asociere cu Facebook. Facebook nu detine nicio raspundere legata de modul de organizare a Concurs-ului, de termenii si conditiile prezentului Regulament, de desemnarea castigatorilor, de premiul acordat, de legalitatea organizarii si desfasurarii Concurs-ului ori de alte asemenea aspecte in legatura cu Concurs-ul.

ARTICOLUL. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoane fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

4.2. Nu sunt eligibili pentru a participa la concurs angajatii organizatorului si nici rudele si afinii acestora pana la gradul II inclusiv.

4.3 Participand la Concurs-ul organizat de organizator pe site-ul www.intensse.ro , participantii recunosc si sunt de acord ca sunt singurii responsabili de informatiile/datele pe care le furnizeaza cu ocazia participarii la Concurs, precum si de corectitudinea acestor informatii. Datele si informatiile care sunt furnizate in vederea participarii la Concurs, altele decat cele care sunt publice pe platforma de socializare, sunt colectate si prelucrate de catre organizator, care isi asuma legalitatea colectarii, stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal, conform dispozitiilor Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima in mod expres acordul pentru utilizarea de catre organizator a informatiilor/datelor lor personale, in conditiile art. 8 din prezentul Regulament.

ARTICOLUL. 5 – PREMIILE Concurs-ului.

5.1. In cadrul Concurs-ului va fi acordat, conform mecanismului descris la Articolul 6 de mai jos, urmatorul premiu:

Un televizor , marca Samsung 43TU7092! Pe www.intensse.ro , in valoare de 1959.99 Ron (TVA inclus).

5.2. Valoarea totala estimata a premiului acordat in cadrul Concurs-ului este de 1959.99 RON cu TVA. Descrierea premiului este cu titlu informativ. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru modificarile survenite.

5.3. Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.

5.4. Un participant va putea castiga in cadrul Concurs-ului maxim un premiu.

ARTICOLUL 6 – MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI

6.1. Conditii privind inscrierea valabila la Concurs.

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 de mai sus;

(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concurs-ului mentionata la Articolul 2 de mai sus si Articolul 6.2 de mai jos;

(3) Participantul trebuie sa achizitioneze minim trei produse la alegere de pe site-ul www.intensse.ro ;

(4) Sunt luati in considerare exclusiv participantii care indeplinesc conditiile Regulamentului.

6.2. Inscrierea la Concurs si conditii de participare.

Pentru a se inscrie la Concurs, pe site-ul www.intensse.ro

Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

 1. Sa acceseze site-ul www.intensse.ro de pe orice dispozitiv, in perioada de desfasurare a Concurs -ului:19.11.2021 – 17.12.2021, si sa achizitioneze trei produse la alegere.
 2. Participantii trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Concurs -ului, respectiv la data de 19.11.2021, si sa respecte toate conditiile de participare prevazute de prezentul Regulament;

Un participant se poate inscrie o singura data si nu poate castiga decat un singur premiu in cadrul Concurs -ului.

Respectand pasii de mai sus, Participantii intra automat in tragerea la sorti pentru premiul Concurs -ului;

6.3. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

In cadrul acestui Concurs, castigatorii premiilor oferite se vor desemna in data de 18.12.2021, prin alegerea random prin aplicatia electronica www.random.org a unui user care indeplineste termenii concursului, inscris la Concurs -ul „ Castiga un televizor Samsung 4K cu Intensse Senses & Scent”.

In procesul de desemnare a castigatorilor vor intra toate inscrierile valide (care respecta regulamentul) din perioada 19.11.2021 – 17.12.2021 ;

Castigatorii vor fi supusi procesului de validare, ordinea acestora fiind data de ordinea in care au cumparat articolele de pe site. In cadrul Concurs -ului un participant poate castiga 1 (un) singur premiu.

Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiului si nici nu pot schimba caracteristicile premiului castigat.

6.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

Ulterior desemnarii castigatorului Concurs-ului, organizatorul va proceda la validarea castigatorului, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea participantilor la Concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia. Astfel, pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al Concurs-ului, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul are dreptul de a se inscrie la Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Inscrierea la Concurs sa se realizeze conform Art. 6.2 de mai sus;

(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;

Pentru a fi validat drept castigator, participantul va furniza intr-un mesaj privat/ mail pana la data de (20.12.2021), ora (12:00), ora Romaniei, informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Concurs, dupa cum urmeaza:

– nume si prenume;

– numar de telefon, e-mail;

– adresa de livrare a premiului.

Participantul va furniza organizatorului informatiile solicitate, in termen de maxim 48 ore, de la momentul anuntarii castigatorilor in cadrul postarii de concurs de pe pagina de site www.intensse.ro

Prin furnizarea informatiilor solicitate, castigatorul accepta implicit premiul si publicarea numelui si a prenumelui anuntul castigatorilor la Concurs. Prin participarea la Concurs, castigatorii accepta implicit publicarea numelui si a prenumelui pe site-ul www.intensse.ro, pe pagina de Instagram (intensseparfumrufe) si Facebook( Intensse Parfum Rufe).

In cazul in care niciun castigator nominalizat pentru premiu nu poate fi validat, premiul va ramane in posesia organizatorului.

Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un participant desemnat castigator nu raspunde (nu furnizeaza datele necesarea validarii) in timp de maxim de 48 ore (de la momentul publicarii castigatorilor).

In cazul in care castigatorul declarat la data de 18.12.2021, nu trimite datele mentionate in Regulamentul, premiul lui va fi redistribuit catre urmatorii participanti la concurs, rezerve alese random prin tragere la sorti pe www.random.org „ Castiga un televizor Samsung 4K cu Intensse Senses & Scent”.

6.5. Intrarea in posesia premiilor

Castigatorul concursului va intra in posesia premiului, constand intr-un televizor , marca Samsung 43TU7092 de  pe siteul www.intensse.ro in valoare de 1959.99 Ron (TVA inclus) prin curierat cu livrare la domiciliu.Premiul  se va livra prin curier pana la data de 10.01.2022.

Eventualele reclamatii cu privire la desfasurarea Concurs-ului vor putea fi trimise de orice persoana interesata catre www.intensse.ro, in forma scrisa, pana la data la care Concurs-ul inceteaza. Dupa respectiva data, www.intensse.ro nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

7.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

7.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia organizatorului este definitiva.

7.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 17.12.2021, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

7.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Accesarea online a unui alt site decat cel al organizatorului Concurs-ului.
 2. Interactiunea cu site-ul in afara perioadei Concurs-ului mentionata mai sus;
 3. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate sau ilizibile care au dus la imposibilitatea beneficierii de premiu, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii la Concurs din aceasta cauza;
 4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 5. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului nu vor fi luate in considerare de catre organizator;
 6. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Concurs-ului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, email, telefon si adresa de livrare).

ARTICOLUL 8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

8.1. Prin participarea la Concurs-ul „ Castiga un televizor Samsung 4K cu Intensse Senses & Scent” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale pe site-ul www.intensse.ro in scopul participarii la acest Concurs si acordarii premiilor.

Organizatorul, Intensse Distribution SRL este potrivit legii, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr.(). Dupa terminarea campaniei promotionale, datele personale ale participantilor vor fi distruse. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. Participarea la Concurs-ul „ Castiga un televizor Samsung 4K cu Intensse Senses & Scent”, constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare.

8.2. Participantilor la Concurs-ul „ Castiga un televizor Samsung 4K cu Intensse Senses & Scent” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

– dreptul de acces la date;

– dreptul de interventie asupra datelor;

– dreptul de opozitie.

– dreptul la informare;

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

– dreptul de a solicita stergerea datelor;

Aceste drepturi pot fi exercitate dupa cum urmeaza:

La cererea participantilor, adresata in scris pe adresa contact@intensse.ro, cu sediul social in Bucuresti, str. Novaci, NR 10, BL P60, Sc 3, ET 1, AP 69, Sector 5. Cererile vor fi solutionate de catre operator, caruia ii revine aceasta obligatie potrivit legii, avand responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 privind protectia datelor personale venite din partea participantilor. Operatorul are de asemenea responsabilitatea de a trimite raspunsurile formulate catre participantii care au formulat astfel de cereri. Operatorul se obliga:

 • sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

ARTICOLUL. 9 – INCETAREA / INTRERUPEREA Concurs-ului. FORTA MAJORA

Concurs-ul va putea fi intrerupt pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de forta majora/caz fortuit, asa cum sunt definite de lege si/sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului Concurs-ului, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site.

ARTICOLUL 10 – LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din Bucuresti.

ARTICOLUL 11 – ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Concurs-ul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concurs-ului.

ARTICOLUL 12. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

© Copyright 2024 - Intensse Distribution | Parfum de Rufe Concentrat | Parfum Rufe | Parfum de Rufe Intensse